Consulta de medicina interna

Serveis de la Clínica Veterinaria

Consulta general
 • Oferim serveis de consulta general de diferents espècies de petits animals, amb espais adaptats a les necessitats de cada un d'ells: gossos, gats i NAC (nous animals de companyia)
Consultes especialitzades
 • Consultes especialitzades en dermatologia, etologia, nutrició, odontologia, oftalmologia, neurologia, traumatologia i fisioteràpia.
Vacunacions, desparasitacions i immunitzacions
 • VACUNACIONS:
  Les vacunes són una eina primordial per a la lluita i la prevenció de certes malalties infeccioses que els nostres animals poden contraure. Avui en dia les vacunes ens permeten adoptar el protocol de vacunació a cada cas en particular, segons les necessitats individuals. Per exemple, tot i que a Catalunya no és obligatori vacunar en contra de la ràbia, un gos o gat que marxi fora del territori català ha d'estar vacunat cada any contra aquesta malaltia. En canvi, si es queda en un servei de guarderia o residència, serà més recomanable que a més de les vacunes habituals, el nostre animal estigui vacunat contra malalties respiratòries contagioses.
 • DESPARASITACIONS:
  És important la prevenció. Això es pot fer mitjançant la aplicació periòdica de la desparasitació interna cada 3 mesos i control extern cada mes per evitar que el nostra animal s'infecti o ens infecti. En l'actualitat, hi ha moltes opcions per al control dels paràsits, tant interns com externs. Segons les necessitats i l'ambient on visqui la nostra mascota, podem buscar el sistema que s'adapti millor al nostre cas.
Identificació amb microxip, i tramitació de documents veterinaris oficials
 • IDENTIFICACIÓ AMB MICROXIP:
  Des de l'abril de 1999 és obligatori que TOTS els animals de companyia vagin identificats amb microxip (Decret 382/1998, 1 d'abril de 1999). Aquest sistema consisteix en l'aplicació d'un microxip de la mida d'un gra d'arròs que s'implanta sota la pell de l'animal. Aquest microxip emet un codi que posteriorment podem consultar a la base de dades de l'AIAC (Arxiu d'identificació d'animals de companyia). Allà és on trobarem la fitxa amb les dades del propietari. Mitjançant aquest sistema és molt més provable recuperar un animal que haguem perdut.
 • PASSAPORT:
  Aquest document és primordial per a sortir amb el nostre animal fora del nostre país, i que pugui circular per dins de la Unió Europea. Sempre ha d'anar associat a un microxip. El seu tràmit no ocupa gaire temps, i inclou una consulta de revisió per certificar que l'animal es troba en bon estat de salut per viatjar. Podeu ampliar la informació aquí.
 • DOCUMENT D'EXPORTACIÓ:
  És un document similar al passaport, però que serveix per a viatjar a països que no són membres de la UE. Inclou una visita revisió per a certificar un bon estat de salut i certificar la seguretat per a viatjar. Podeu trobar més informació sobre aquest tema aquí.
 • TRAMITACIÓ DE NUCLIS ZOOLÒGICS:
  A VOVET ens encarreguem de la realització dels programes d'higiene i profilaxi necessaris per a l'obtenció de l'acreditació de Nucli Zoològic. En el procés, també realitzem tasques d'assessorament i acompanyament durant el disseny de les instal·lacions així com en les actuacions posteriors.