La piòmetra

 • Consulta de medicina interna
 • Serveis de cirurgia i hospitalització
 • Diagnòstic laboratorial
 • Diagnòstic per imatge
 • Servei a domicili i d’urgències
 • Alimentació

Atenció general i especialitzada de gossos, gats i petits mamífers.Llegir més

El nostre quiròfan està equipat amb tot l’intrumental i equip de suport necessari per a realitzar el més ampli ventall d’intervencions quirúrgiques.Llegir més

A Vovet disposem d’analitzadors hematològics i bioquímics propis, així com d’altres dispositius que ens permeten ralitzar un ampli ventall de proves in situ.Llegir més

A la clínica comptem amb aparells de radiodiagnòstic d’última generació, així com amb aparell d’ecocardiografia.Llegir més

Oferim servei a domicili i atenció en horari d’urgències.Llegir més

Alimentació per gossos, gats i petits mamífers i tots els complements que puguis necessitar.Llegir més

Què és i quan apareix?

La piòmetra és un procés patològic que consisteix en una infecció intrauterina i es considera una urgència mèdica, doncs si no és abordada correctament pot resultar mortal per a la pacient.

Aquesta es presenta generalment en animals que ja han assolit la maduresa sexual, sense importar si han estat creuades prèviament o no. Sol ser un procés estacional que apareix en la fase de DIESTRE, que es produeix després que la gossa estigui en zel, i es caracteritza per uns nivells de progesterona orgànics elevats i sostinguts. Si durant aquest període es produeix una resposta inadequada a la progesterona, es pot produir un augment del gruix de la paret interna uterina (endometri) i l’aparició de quists, causant una hiperplàsia endometrial quística. Aquests quists faciliten el creixement de les bactèries que hagin pogut accedir per via ascendent des de la vagina, donant lloc posteriorment a una piòmetra. Aquesta infecció interna sol ser productora de secrecions més o menys abundants depenent del cas. En aquells casos en que la cèrvix no queda del tot tancada i per tant la secreció pot anar drenant, parlem de piòmetra oberta. Pel contrari, en aquells casos en que el coll uterí queda tancat novament (fet habitual durant el diestre), parlem de piòmetra tancada.

Tot i que l’espècie que sol mostrar amb més freqüència aquesta patologia és la canina, també la poden presentar gates, fures, conilles… de fet, la pot patir qualsevol femella intacta!

Quins signes presenta i com es diagnostica?

La majoria de piòmetres presenten un conjunt de signes bastant característics, tot i que aquests variaran en cada pacient, i poden no sempre mostrar-se alhora:

 • Descàrrega vaginal que pot anar des de sanguinolenta a purulenta (no visible en cas de piòmetra tancada)
 • Letargia
 • Hiporèxia (disminució en la ingesta d’aliment) o inapetència
 • Polidípsia (major ingesta de líquids) i poliúria (augment en el volum urinari)
 • Altres signes: vòmits, diarrea, nictúria (miccions nocturnes), distensió abdominal…

Davant aquest signes el millor és acudir al veterinari per veure si es tracta d’un cas de piòmetra. Si les sospites encaren el cas cap a aquest diagnòstic, el següent pas és realitzar una ecografia o radiografia per tal de poder visualitzar l’estat uterí. A part d’aquestes proves d’imatge és probable que es recomani la realització d’un perfil sanguini complet, per tal de veure si l’afecció ha pogut transcendir més enllà de l’úter, donant lloc a un quadre de toxèmia (toxines en sang) o septicèmia (bacteris en sang) que poden acabar evolucionant en danys orgànics (renals, hepàtics…) o fins i tot en shock.

Com es tracta?

Per norma general el tractament d’elecció és quirúrgic, i consisteix en l’extirpació d’ovaris i úter (ovariohisterectomia). Aquesta opció ofereix una solució definitiva i evita recurrències. És una intervenció realitzada amb molta freqüència en la clínica diària, doncs la incidència d’aquesta malaltia és força elevada.  Si la detecció del cas és precoç i no hi ha complicacions secundàries, les probabilitats d’èxit quirúrgic són elevades. Cal tenir en compte però, que sempre s’ha de realitzar un bon diagnòstic per tal de fer la millor avaluació possible de la pacient.

La opció conservadora basada només en l’ús de fàrmacs es reserva per a casos molt puntuals, com per exemple en aquelles femelles amb un gran interès reproductiu, i sempre es realitza sobre estreta revisió veterinària i amb una avaluació de riscos i beneficis ben estudiada. És important recalcar que la majoria de casos en que s’inicia un abordatge conservador la pacient acaba evolucionant de tal manera que la intervenció quirúrgica es torna la única opció.

Quin pronòstic té?

No s’ha d’oblidar que es tracta d’un afecció que pot suposar un risc vital per a la pacient, així que davant de la sospita, es requereix una visita immediata.

El pronòstic variarà segons el moment de diagnòstic, essent més favorable en aquells casos en que es faci una detecció i tractament precoç. Pel que fa a la presentació de la patologia, les piòmetres obertes solen ser detectades amb anterioritat i per això solen tenir una millor evolució. Per altra banda, les piòmetres tancades, al cursar amb una clínica menys evident de forma inicial, tenen major potencial de complicació, podent arribar a produir-se trencament uterí amb les conseqüències que això comporta per l’organisme (peritonitis, septicèmia, possible fallida renal i/o hepàtica…)

Com es pot evitar?

Amb la castració preventiva eliminem el risc de desenvolupar malalties tant ovàriques com uterines. Els tractaments hormonals per inhibir el zel no només no eviten la aparició de la piòmetra (al contrari), sinó que a més poden presentar efectes secundaris molt severs com diabetis i tumors mamaris entre d’altres.  Una altra cosa a tenir en compte és que sempre serà més costós i arriscat el tractament d’una piòmetra (pel potencial de complicació que té) que no el d’una castració realitzada en una pacient jove i sana.

 

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ VOVET Febrer i Març 2019

Com podeu veure la castració preventiva  és  una eina a tenir en compte per prevenir la piòmetra i altres complicacions uterines. És per aquesta raó, i per a facilitar l’accés a aquesta opció que a VOVET hem preparat una campanya amb importants descomptes per tal que esterilitzar la vostra gossa o gata sigui més accessible.

Campanya esterilització Vovet 2019: 25% de descompte en la cirurgia d’esterilització i preu reduït en les proves preoperatòries del 14 de Febrer al 31 de Març.

Si esteu interessats, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del formulari de contactetrucant o venint a la clínica. Us aclarirem qualsevol dubte que pugueu tenir.

Esperem que aquesta informació us hagi estat d’utilitat.